Avís i informació legal i la seva acceptació

LA BOMBETA LLUMINOSA S.L., amb domicili a c/ Barcelona, 70 Sant Fost de Campsentelles 08105 (bcn),   telèfon 93 593 52 50, provista de C.I.F. B60312527.

El present avís legal regula l’acés i l’ús del servei del lloc web www.labombeta.cat (en endavant el “Lloc web”) que LA BOMBETA posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb la divulgació de les activitats de LA BOMBETA (en endavant, els “Usuaris”).

El Lloc web compleix amb l’establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

LA BOMBETApodrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per LA BOMBETA en el moment en que l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix, LA BOMBETA posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de dits serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i d’acceptar, així mateix, les corresponents condicions particulars pròpies.

 

Protecció de dades

En compliment a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), mitjançant aquest avís, LA BOMBETA informa a l’usuari (“Usuari”) de les dades personals que li sol·licita, amb la finalitat que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a LA BOMBETA les dades personals (en endavant “dades personals”) que se les poden requerir o que es puguin obtenir dels usuaris amb ocasió de la sol·licitud d’inscripció o d’informació en el website explotat per LA BOMBETA allotjat a la URL www.la bombeta.cat o dels serveis que es puguin contractar a través d’esmentat portal.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament i incorporades als corresponents fitxers de LA BOMBETA i inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent LA BOMBETA titular i responsable de dit fitxer (en endavant, el “fitxer”). Les dades facilitades poden ser utilitzades per poder informar dels nostres serveis, novetats i/o promocions. Amb aquest objecte, LA BOMBETA proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats per a què, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i poden prestar el seu consentiment a fi que LA BOMBETA procedeixi al tractament de les seves dades personals.

L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà de dirigir-se a LA BOMBETA per e-mail a info@labombeta.cat.

 

Condicions d’ús

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, a les bones costums i les presents Condicions Generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenir el degut respecte vers els demés usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitat il·lícita i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resulten contràries als drets i interessos de LA BOMBETA, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre davant als mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), faci mal, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de LA BOMBETA, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

LA BOMBETA assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre i quan no hagi sigut prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya es personal i intransferible, no sent permesa la cessió, no tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mides necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a LA BOMBETA. En el suposat de què l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per a tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de LA BOMBETA a la major brevetat.

L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o a les Condicions Particulars que, en el seu cas, el regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari mitjançant els serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la cumplimentació dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis.

D’igual manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a LA BOMBETA permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a LA BOMBETA o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming de LA BOMBETA l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recavar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d’activitats amb finalitat promocional o publicitària, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per LA BOMBETA i/o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Menys en aquells casos expressament descrits a les Condicions General d’Ús i la resta del marc normatiu del Lloc web, LA BOMBETA no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser provocats a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i serveis continguts en aquest Lloc web o altres continguts als que puguin accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, LA BOMBETA no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als erros en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin esmentats serveis.

LA BOMBETA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei i concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: per actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per a tercers mitjançant el Lloc web, així com la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers mitjançant aquest Lloc web.

 

Ús de galetes

Les galetes són breus informacions que s’envien i emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a un web. Les galetes es poden utilitzar per a recavar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per a facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (galetes de sessió), o per a conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es puguin conservar per temps indefinits (galetes persistents). Les galetes poden ser pròpies o de tercers.

Existeixen diferents tipus de galetes:

Galetes tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix el web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, complimentació de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials, etc)

Galetes de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració, etc.).

Galetes d’anàlisi que permeten l’anàlisi anònim del comportament dels usuaris del web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb l’objectiu de millorar els lloc web.

Galetes publicitàries que permeten la gestió dels espais publicitaris del web.

Galetes de publicitat personalitzada que permeten la gestió dels espais publicitaris del web en base al comportament i hàbits de navegació de l’usuari d’on s’obté el seu perfil i aquest fet permet personalitzar la publicitat que es mostra en el navegador de l’usuari.

LA BOMBETA només utilitza galetes tècniques de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries. De totes maneres, l’informem que pot activar o desactivar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

 

Legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.